Support us Join us

Úspěšně jsme zakončili 1. cyklus kampaně Mind the Mind

MIND THE MIND. Od jara až do prázdnin běžel cyklus workshopů pro středoškoláky Mind the Mind​, jeden z projektů European Federation of Psychology Students' Associations (EFPSA)​ - workshopy byly uspořádány na podporu destigmatizace psychických onemocnění. Cílem bylo studentům předat nejen teoretické informace, ale také praktické ukázky. Byly promítány videa pojednávající o zkušenostech jedinců trpících duševním onemocněním, nebo si student mohl vyzkoušet roli jedince, který je společností odsuzován a přehlížen.

Dobrovolníci, kteří vedli workshopy, byli studenti psychologie z Brna, Olomouce a Prahy, kdy za Brno byli vybráni právě studenti, jenž se angažují v Projektu SPOLU. Mohli se tedy navíc podělit o své bohaté zkušenosti plynoucí z jejich pravidelného setkávání se s pacienty z psychiatrických klinik či nemocnic.

Workshopy však nebyly omezeny jen na tyto tři velká města, nýbrž se konaly např. v Hradci Králové a jiných městech ČR.

Projekt sklidil velký ohlas nejen ze stran učitelů, ale také ze stran studentů SŠ, kteří poskytli velmi bohatou pozitivní zpětnou vazbu. Při diskuzi, která probíhala vždy na závěr každého setkání, padlo mnoho podnětných dotazů a při závěrečném zhodnocení oceňovali středoškoláci nejvíce právě zkušenosti našich dobrovolníků. Vzhledem k tomuto výsledku se tedy předpokládá, že projekt bude pokračovat i v příštím školním roce.

Děkujeme všem zapojeným!

Do you like the article? Share it with your friends!