Podpořte nás Zapojte se
20. 7. 2016
Praha

MINDSET

MINDSET. Nově (a oficiálně) figurujeme v materiálech pro pedagogy k využití do hodin, jež se týkají duševního zdraví, duševní nemoci a stigmatizace. Materiály byly vytvořené za účelem edukace středoškoláků. Dobrovolníci Projektu SPOLU se na destigmatizační kampani MINDSET zaštítěné Národní ústav duševního zdraví podíleli v rámci seminářů organizovaných pro studenty vybraných středních škol. V jejich rámci sbírali data pro výzkum. Podrobnosti si můžete přečíst například zde nebo zde. …
20. 7. 2016 Praha
8. 7. 2016

Newsletter Projektu SPOLU - červenec 2016

Vážení podporovatelé Projektu SPOLU, se začátkem prázdnin přicházíme s novým newsletterem. Jednotlivé novinky bereme postupně dle našich jednotlivých působišť. BRNO - v Brně byla tento semestr navázána spolupráce s českou, respektive brněnskou, pobočkou IFMSA (International Federation of Medical Students Associations). Podrobnosti zde. Připravujeme také vzdělávání v oblasti duševního zdraví cílené na středoškolské i vysokoškolské studenty. Vysokoškolákům s psychickými…
8. 7. 2016
9. 6. 2016

Výsledky kampaně MINDSET

MINDSET. Projekt Mindset, na jehož realizaci se podílely také dobrovolnice Projektu SPOLU Maruška Galatíková, Klára Čapková, Míša Zrnečková a Nicola Kociánová, se zaměřil na vzdělávání studentů zdravotnických škol o tématech psychických nemocí a psychiatrických pacientů. V první fázi byl proveden mezi studenty výzkum o postojích vůči psychicky nemocným lidem, jehož výsledky doložily potřebu osvěty i o těchto tématech – čtvrtina studentů v dotazníku chápala jedince s duševní nemocí jako…
9. 6. 2016
10. 5. 2016
Praha

Zúčastnili jsme se konference "Aktuální tendy v péči o duševně nemocné"

PRAHA. Konference na téma „Aktuální trendy v péči o lidi s duševním nemocněním“, pořádanou ve dnech 12.-13. dubna Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, byla jednou z mnoha zajímavých akcí, kterých jsme se v poslední době zúčastnili.   V krásném prostředí Vily Grébovka vystoupilo mnoho předních českých odborníků v péči o duševní zdraví. Mezi přispěvovateli byl také MUDr. Petr Hejzlar, který přiblížil využití terénních komunitních týmů, Dr. Jiří Šupa, který představil…
10. 5. 2016 Praha
8. 5. 2016
Praha

Neuropsychiatrické fórum

PRAHA. Ve dnech 27.– 29.4. se členka organizačního týmu Petra Horáková zúčastnila Neuropsychiatrického fóra. Cílem tohoto setkání je vzájemná spolupráce neurologů, psychiatrů a také psychologů. V bohatém programu byl velmi zajímavý blok věnovaný psychosomatice, vedený PhDr. Ludmilou Trapkovou a MUDr. Vladislavem Chválou. Tento přístup se snaží kombinovat úroveň biologickou (kde se porucha pojímá jako nějaká chyba/porucha našeho těla), psychologickou (porucha jako signál upozorňující na…
8. 5. 2016 Praha
6. 5. 2016
Ostrava

Téma našeho workshopu „Jak změnit systém péče o duševně nemocné?“ na sympoziu HORIZONTY se ukázalo být velice nosné

OSTRAVA. Zdravíme z třídenní konference Horizonty 2016: Jak se dělá komunita? / Horizons 2016: Doing Community, která se koná v industriálním prostoru okolo dolu Hlubina. Téma našeho včerejšího workshopu „Jak změnit systém péče o duševně nemocné?“ podnítilo velice plodnou diskusi, které se zúčastnili mimo jiné i odborníci na duševní zdraví, peeři a sociální pracovníci. Díky této konferenci se setkáváme s mnoha inspirativními lidmi, kteří taktéž pracují na změnách nefunkčních…
6. 5. 2016 Ostrava
29. 2. 2016

Deník neziskovky vydal článek o Projektu SPOLU!

Deník neziskovky vydal rozhovor s někdejší dobrovolnicí a současnou členkou organizačního týmu SPOLU Hanou Sedlákovou. V článku se dočtete, jak jsme začínali, proč to děláme nebo jaké jsou naše dosavadní úspěchy i neúspěchy. Stojí to za to! Článek zde.
29. 2. 2016
9. 12. 2015
Brno

Oslavte spolu s námi třetí výročí fungování Projektu SPOLU!

Projekt SPOLU slaví třetí výročí svého vzniku. Neformální setkání u této příležitosti vnímáme jako možnost reflektovat dosavadní spolupráci, více utužit vztahy a třeba i plánovat do budoucna. Přítomni budou nejen současní a bývalí SPOLaři, ale také  odborníci v péči o duševní zdraví a zástupce z řad veřejnosti, kteří mají s problematikou duševního zdraví co do činění. Příjemné prostory kavárny Anděl v Brně pro nás budou připraveny v pondělí 14. prosince 2015 od 18ti hodin, nicméně…
9. 12. 2015 Brno
27. 10. 2015
Brno

Newsletter Projektu SPOLU

Po volnějším prázdninovém režimu se opět hlásíme s newsletterem Projektu SPOLU. Máme opravdu spoustu novinek! ... a to z Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy.   Aktivity Projektu SPOLU se na začátku nového semestru opět rozbíhají ve standardním rozsahu. Jednotlivé týmy doplnily řady svých dobrovolníků, uskutečnily se úvodní intervize i schůzky s profesionály na konkrétních odděleních. Pro přehled systematizujeme spolupracující zařízení: Brno – Fakultní nemocnice Brno,…
27. 10. 2015 Brno
22. 10. 2015
Brno

Projekt SPOLU instaloval poster na psychiatrickém sjezdu

Projekt SPOLU instaloval poster na 16. česko-slovenském psychiatrickém sjezdu! ... prohlédněte si, jak to vypadalo.
22. 10. 2015 Brno
15. 9. 2015
Praha

MINDSET: Dobrovolníci absolvovali školení v Praze

Dobrovolníci Projektu SPOLU absolvovali školení k destigmatizačnímu projektu "Mindset: seminář pro střední školy". Akci pořádal Národní ústav duševního zdraví v Praze-Klecanech. O krátký report jsme poprosili Míšu Zrnečkovou. "Po přátelském uvítání, kterého se nám od Mindset týmu dostalo, jsme se seznámily s ústavem a jeho odděleními. Naši krátkou exkurzi jsme zakončily v jídelně vedené osobami s psychickým onemocněním. Posilněny obědem jsme se vrhly na samotný program školení -…
15. 9. 2015 Praha
17. 7. 2015
Praha

Projekt SPOLU se zapojil do výzkumu stigmatizace lidí s duševním onemocněním v rámci projektu MINDSET

Studenti dosud aktivní v kampani Mind the Mind (zaštítěné v ČR Projektem SPOLU) byli vybráni k testování postojů studentů středních zdravotnických škol – nejprve projdou speciálním školením, poté budou cestovat po celé republice a studentům předkládat dotazníky před a po destigmatizačním programu, kterým zúčastnění projdou. Výzkum byl podpořen dotací z Norských fondů a probíhá pod záštitou Národního ústavu duševního zdraví, Nadace Academia Medica Pragensis a Fokusem Mladá Boleslav -…
17. 7. 2015 Praha
22. 2. 2015
Brno

Spolupráce s Vojenskou nemocnicí Brno byla zahájena!

BRNO. Dobrovolníci Projektu SPOLU působící ve Vojenské nemocnici se zúčastnili intervize. Vyslechli si informace o chodu jednotlivých oddělení (ve VN působí teprve krátce), vyřešili formality a také sdíleli vlastní zkušenosti z působení v Projektu. Od začátku nového semestru je ve VN Brno domluveno fungování celkem čtyř teamů – Muziko, Drama, Arte a Biblio. Jsme za to moc rádi!!
22. 2. 2015 Brno
27. 1. 2015
Brno

Voices of SPOLU

VOICES OF SPOLU. Marcel Zwyssig je někdejší člen týmu Social impact European Federation of Psychology Students' Associations (EFPSA), absolvent magisterské psychologie ve Švýcarsku, Bern. Zeptali jsme se ho na dojem z Projekt SPOLU: „Pro mě to je velmi pěkné … jeden projekt, který řeší přinejmenším tři problémy zároveň. Pomáhá najít studentům praxi, podporuje práci terapeutů, kteří pracují na klinice a klienty/pacienty, jež profitují ze znalostí studentů během společně…
27. 1. 2015 Brno
3. 1. 2015
Brno

Projekt SPOLU přeje vše nejlepší do Nového roku!

Do Nového roku přejeme všem hodně zdraví a duševní pohody. Zároveň děkujeme lidem zapojeným do Projektu SPOLU - studentům za jejich dobrovolnictví, zdravotnickým profesionálům za vstřícnost, poskytování supervizí a dalších odborných zkušeností a v neposlední řadě také pacientům, kteří dochází na aktivity Projektu SPOLU a aktivně se podílí na zlepšení svého psychického stavu. Mějte krásné dny!
3. 1. 2015 Brno
26. 10. 2014

Netrestejme celou psychiatrii

V reakci na nedávný útok ženy s diagnostikovanou schizofrenií ve Žďáru nad Sázavou nás zaujal následující článek. Napsal jej primář Dětské psychiatrické léčebny ve Velké Bíteši Tomáš Lajkep. Jedná se o osobní úvahu, která vyzývá k tomu, abychom "netrestali celou psychiatrii". Článek byl publikov…
26. 10. 2014
2. 10. 2014

Nedoceněná dětská psychiatrie

"Dítě není dospělý. Akceptování tohoto faktu trvalo v oboru psychiatrie až do roku 1933, kdy se ve Švýcarsku vyčlenila jako samostatná disciplína pedopsychiatrie. Od roku 1961 se u nás stala atestačním nástavbovým oborem pro pediatry a psychiatry. "Zajímavý článek o dětské psychiatrii si můžete přečíst na portálu ZdravíE15.„České…
2. 10. 2014