Podpořte nás Zapojte se
17. 9. 2017
Praha

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Pražská pobočka Projektu SPOLU hledá Koordinátora pro PEDF UK a Koordinátora pro PN BOHNICE

Pražská pobočka Projektu SPOLU vypisuje výběrové řízení na pozice: Koordinátora pro Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy & Koordinátora pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice    ►Koordinátor pro Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy    Náplní práce je zejména:  podpora zapojení fakulty do projektu  oslovování, nábor a motivace nových dobrovolníků  organizace a kontrola práce dobrovolníků  vlastní zapojení se do aktivit na oddělení -…
17. 9. 2017 Praha
20. 7. 2016
Praha

MINDSET

MINDSET. Nově (a oficiálně) figurujeme v materiálech pro pedagogy k využití do hodin, jež se týkají duševního zdraví, duševní nemoci a stigmatizace. Materiály byly vytvořené za účelem edukace středoškoláků. Dobrovolníci Projektu SPOLU se na destigmatizační kampani MINDSET zaštítěné Národní ústav duševního zdraví podíleli v rámci seminářů organizovaných pro studenty vybraných středních škol. V jejich rámci sbírali data pro výzkum. Podrobnosti si můžete přečíst například zde nebo zde. …
20. 7. 2016 Praha
10. 5. 2016
Praha

Zúčastnili jsme se konference "Aktuální tendy v péči o duševně nemocné"

PRAHA. Konference na téma „Aktuální trendy v péči o lidi s duševním nemocněním“, pořádanou ve dnech 12.-13. dubna Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, byla jednou z mnoha zajímavých akcí, kterých jsme se v poslední době zúčastnili.   V krásném prostředí Vily Grébovka vystoupilo mnoho předních českých odborníků v péči o duševní zdraví. Mezi přispěvovateli byl také MUDr. Petr Hejzlar, který přiblížil využití terénních komunitních týmů, Dr. Jiří Šupa, který představil…
10. 5. 2016 Praha
8. 5. 2016
Praha

Neuropsychiatrické fórum

PRAHA. Ve dnech 27.– 29.4. se členka organizačního týmu Petra Horáková zúčastnila Neuropsychiatrického fóra. Cílem tohoto setkání je vzájemná spolupráce neurologů, psychiatrů a také psychologů. V bohatém programu byl velmi zajímavý blok věnovaný psychosomatice, vedený PhDr. Ludmilou Trapkovou a MUDr. Vladislavem Chválou. Tento přístup se snaží kombinovat úroveň biologickou (kde se porucha pojímá jako nějaká chyba/porucha našeho těla), psychologickou (porucha jako signál upozorňující na…
8. 5. 2016 Praha
3. 5. 2016
Praha

Úspěšně jsme zakončili naši účast na projektu MINDSET

BRNO. Čtyři dobrovolnice Projektu SPOLU v dubnu úspěšně zakončily svou téměř roční účast na projektu "MINDSET: Destigmatizační seminář pro zdravotní střední školy", který pořádal Národní ústav duševního zdraví. V jeho rámci sbíraly data, která měla pomoci zodpovědět hlavní výzkumnou otázku projektu: „Jaké jsou postoje studentů středních zdravotnických škol k duševnímu onemocnění?" Na závěrečné evaluaci se seznámily s výsledky výzkumu, které budou zveřejněny 13.6. na…
3. 5. 2016 Praha
25. 4. 2016
Praha

Zúčastnili jsme se 1. České transpersonální konference

Zúčastnili jsme se ČESKÉ TRANSPERSONÁLNÍ KONFERENCE 2016, která navázala na pražskou mezinárodní konferenci z roku 1992. Konference měla podtitul "Revoluce vědomí a vnitřní transformace“ a jejím hlavním řečníkem byl prof. Stanislav Grof, který vystoupil s příspěvkem "Návrh přehodnocení psychiatrie, psychologie a psychoterapie: odkaz výzkumu vědomí trvajícího půl století". V jejím rámci poukázal na důležitost spirituality v úvahách o duševním zdraví. V průběhu konference…
25. 4. 2016 Praha
19. 3. 2016
Praha

Navazujeme spolupráci s PN Bohnice. Studentky absolvovaly odborné školení.

Jak pokračuje realizace spolařských aktivit v Praze? Informuje naše pražská koordinátorka Míša Matušková : „Od příštího týdne začnou dobrovolníci realizovat volnočasové aktivity na oddělení následné péče v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Chystáme sportovní, taneční, hudební, divadelní, literární aktivity a v neposlední řadě kognitivní trénink. Ten trochu vybočuje z typických zájmových aktivit a je více směřován na rozvoj a procvičování pacientových dovedností. Psychické onemocnění s…
19. 3. 2016 Praha
23. 2. 2016
Praha

Novou koordinátorkou pražské pobočky je Michaela Matušková.

Představujeme vám novou koordinátorku naší pražské pobočky Míšu Matuškovou!  Míša je studentkou třetího ročníku psychologie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Jak si představuje svou roli v Projektu SPOLU? "Na Projektu SPOLU mě nejvíce fascinuje, jak boří bariéry mezi studenty a profesionály. Často se setkávám se spolužáky, kteří by chtěli praktickou zkušenost s lidmi, o kterých se učí a něco o krok dál, než dobrovolnictví, které třeba dělali už před nástupem na školu.…
23. 2. 2016 Praha
15. 9. 2015
Praha

MINDSET: Dobrovolníci absolvovali školení v Praze

Dobrovolníci Projektu SPOLU absolvovali školení k destigmatizačnímu projektu "Mindset: seminář pro střední školy". Akci pořádal Národní ústav duševního zdraví v Praze-Klecanech. O krátký report jsme poprosili Míšu Zrnečkovou. "Po přátelském uvítání, kterého se nám od Mindset týmu dostalo, jsme se seznámily s ústavem a jeho odděleními. Naši krátkou exkurzi jsme zakončily v jídelně vedené osobami s psychickým onemocněním. Posilněny obědem jsme se vrhly na samotný program školení -…
15. 9. 2015 Praha
17. 7. 2015
Praha

Projekt SPOLU se zapojil do výzkumu stigmatizace lidí s duševním onemocněním v rámci projektu MINDSET

Studenti dosud aktivní v kampani Mind the Mind (zaštítěné v ČR Projektem SPOLU) byli vybráni k testování postojů studentů středních zdravotnických škol – nejprve projdou speciálním školením, poté budou cestovat po celé republice a studentům předkládat dotazníky před a po destigmatizačním programu, kterým zúčastnění projdou. Výzkum byl podpořen dotací z Norských fondů a probíhá pod záštitou Národního ústavu duševního zdraví, Nadace Academia Medica Pragensis a Fokusem Mladá Boleslav -…
17. 7. 2015 Praha
8. 4. 2015
Praha

Voices of SPOLU

VOICES OF SPOLU. Martin Javůrek, předseda Spolku SFinga - svépomocné organizace pomáhající lidem se sociální fobií, se rozhodl s námi sdílet svou zkušenost s tímto typem úzkostné poruchy. „Ještě před pár lety jsem měl úzkost a strach z mnoha běžných situací v mezilidském kontaktu: měl jsem strach někam přijít, dělat nějakou činnost před ostatními, představit se, projevovat se, říci svůj názor, o něco požádat, telefonovat, začít komunikaci. Každou větu jsem si desetkrát rozmyslel a…
8. 4. 2015 Praha
18. 1. 2015
Praha

Navazujeme spolupráci s PN Bohnice.

Ve středu (14. ledna) jsme představili Projekt SPOLU na lékařském semináři v PN Bohnice. Účastnilo se jej přes 100 zdravotnických profesionálů. V průběhu půlhodinového bloku jsme nastínili koncept spolupráce, který se osvědčil v Brně i Olomouci, a zprostředkovali jsme také zpětné vazby zdravotnických profesionálů k dosavadnímu (více než dvouletému) fungování Projektu. Na závěr jsme přítomným nabídli možnost spolupráce - pro naše portfolio si přišlo asi sedm psychologů a psychiatrů z různých…
18. 1. 2015 Praha
19. 12. 2014
Praha

Vybrali jsme koordinátorku pražské pobočky!

Koordinátorkou pražské pobočky se stala Petra Štěpánková, studentka prvního ročníku magisterské psychologie na Filosofické fakultě Karlovy univerzity. Jaká oblast psychologie ji zajímá nejvíce? A jaké má vize ohledně Projektu SPOLU? "V psychologii mám poměrně široké zájmy, jsem taková nenasytná houba a ráda a neustále pronikám do nových oblastí a směrů. V budoucnu bych se ovšem chtěla uplatnit v psychosomatice, která je mi ideologicky nejbližší. Projekt SPOLU považuji za obrovský dar jak…
19. 12. 2014 Praha
21. 10. 2014
Praha

Výběrové řízení: Koordinátor Projektu SPOLU pro PRAHU

Česká asociace studentů psychologie, z.s. vypisuje výběrové řízení na pozici „Koordinátor pobočky Projektu SPOLU pro Prahu“. Projekt SPoLU je aktuálně se svými 130ti aktivními členy největším projektem, fungujícím pod záštitou České asociace studentů psychologie. Letos v říjnu jsme oslavili 2 roky své úspěšné existence, a při t…
21. 10. 2014 Praha