Projekt SPOLU vytváří jedinečný prostor pro spolupráci studentů psychologie, pacientů a zdravotnických profesionálů v psychiatrických zařízeních. Vznikl v Brně roku 2012. Jedná se o největší projekt České asociace studentů psychologie, inovativní a v Evropě ojedinělý koncept navazující na připravovanou reformu psychiatrické péče v tuzemsku.

Studenti psychologie v rámci Projektu SPOLU získávají potřebnou praxi. Jejich přítomnost v psychiatrických zařízeních následně pomáhá zkvalitňování trávení volného času hospitalizovaných pacientů. Studenti zároveň pracují pod dohledem zdravotnických profesionálů, se kterými sdílí společný cíl, a to zvyšování standardu psychiatrické péče.

Hodnotíte činnost Projektu SPOLU jako prospěšnou? Prosím, podpořte nás!
Vše
Brno / Olomouc / Praha / Ostrava
Pro studenty / Pro profesionály / Pro pacienty
2016 / 2015 / 2014
8. 7. 2016
  Vážení podporovatelé Projektu SPOLU, se začátkem prázdnin přicházíme s novým newsletterem. Jednotlivé novinky bereme postupně dle našich jednotlivých působišť. BRNO - v Brně byla tento semestr navázána spolupráce s českou, respektive brněnskou, pobočkou IFMSA (International Federation of Medical Students Associations). Podrobnosti zde. Připravujeme také vzdělávání v oblasti duševního zdraví cílené na středoškolské i vysokoškolské studenty. Vysokoškolákům s psychickými…
27. 6. 2016
Brno
  V brněnských zařízeních působilo s koncem jarního semestru celkem 128 SPOLařů (studentů psychologie). To je více než pětina prezenčních studentů psychologie na Msarykově univerzitě! V jakých týmech tito dobrovolníci působili? Kogni - 46 lidí Arte - 19 lidí Muziko - 15 lidí Relax - 9 lidí Organizační team - 8 lidí Biblio - 6 lidí Drama - 6 lidí Pohybový - 6 lidí Klinický - 4 lidí Tanečně-pohybový - 3 lidi Pomocný - 3 lidí Taiči - 2 lidi Němčina - 1 člověk Počet dobrovolníků z FSS MU - 66 Počet…
10. 6. 2016
  VOICES OF SPOLU, tentokrát s Michaelou Ondráškovou, koordinátorkou Mind the Mind pro Brno: "Do Mind the Mind jsem se přidala, protože duševní zdraví a nemoci jsou ve školním kurikulu dost opomíjená témata. Zároveň mě práce se středoškoláky baví a myslím, že když dostanou prostor, nebojí se diskuse ani o složitějších tématech a Mind the Mind jim tento prostor dává, stejně jako spoustu zajímavých podnětů k přemýšlení. Velkým oceněním pro mě byla pozitivní zpětná vazba právě od studentů a…
9. 6. 2016
  MINDSET. Projekt Mindset, na jehož realizaci se podílely také dobrovolnice Projektu SPOLU Maruška Galatíková, Klára Čapková, Míša Zrnečková a Nicola Kociánová, se zaměřil na vzdělávání studentů zdravotnických škol o tématech psychických nemocí a psychiatrických pacientů. V první fázi byl proveden mezi studenty výzkum o postojích vůči psychicky nemocným lidem, jehož výsledky doložily potřebu osvěty i o těchto tématech – čtvrtina studentů v dotazníku chápala jedince s duševní nemocí jako…
1. 6. 2016
Brno
  BRNO. Projekt SPOLU navázal spolupráci s asociací mediků IFMSA CZ - pobočka Brno! Včera jsme se sešli, abychom probrali konkrétní možnosti spolupráce. Chceme medikům nabídnout stejnou možnost dobrovolnických praxí v psychiatrických zařízeních jako nabízíme studentům psychologie a podpořit tak mezioborovou spolupráci. Taky chceme spolupracovat na plánované destigmatizační výstavě kreseb s tématikou duševního zdraví, která se bude konat tento podzim. A nabízí se i další možnosti, jak si mohou…