Projekt SPOLU vytváří jedinečný prostor pro spolupráci studentů psychologie, pacientů a zdravotnických profesionálů v psychiatrických zařízeních. Vznikl v Brně roku 2012. Jedná se o největší projekt České asociace studentů psychologie, inovativní a v Evropě ojedinělý koncept navazující na připravovanou reformu psychiatrické péče v tuzemsku.

Studenti psychologie v rámci Projektu SPOLU získávají potřebnou praxi. Jejich přítomnost v psychiatrických zařízeních následně pomáhá zkvalitňování trávení volného času hospitalizovaných pacientů. Studenti zároveň pracují pod dohledem zdravotnických profesionálů, se kterými sdílí společný cíl, a to zvyšování standardu psychiatrické péče.

Hodnotíte činnost Projektu SPOLU jako prospěšnou? Prosím, podpořte nás!
Vše
Brno / Olomouc / Praha / Ostrava
Pro studenty / Pro profesionály / Pro pacienty
2016 / 2015 / 2014
1. 6. 2016
Brno
  BRNO. Projekt SPOLU navázal spolupráci s asociací mediků IFMSA CZ - pobočka Brno! Včera jsme se sešli, abychom probrali konkrétní možnosti spolupráce. Chceme medikům nabídnout stejnou možnost dobrovolnických praxí v psychiatrických zařízeních jako nabízíme studentům psychologie a podpořit tak mezioborovou spolupráci. Taky chceme spolupracovat na plánované destigmatizační výstavě kreseb s tématikou duševního zdraví, která se bude konat tento podzim. A nabízí se i další možnosti, jak si mohou…
24. 5. 2016
  VOICES OF SPOLU. "Nečtěte pořád jenom toho Perryho, Seikkulu a Whitakera. ;) Přečtěte si taky něco od naší Evy Syřišťové, třeba Imaginární svět... Nebo klikněte na http://zapsychiatrii.blogspot.cz/ :)" ‪#‎voicesofspolu‬
16. 5. 2016
  VOICES OF SPOLU. Martin, náhodný spolucestující při cestě vlakem: „Už jako malý capart jsem byl ten, kdo vymýšlel kdejakou špatnost. Tomu také odpovídala žákovská knížka, případně četnost návštěv mé drahé maminky ve školní ředitelně. Nebyl jsem tedy uzavřený a už vůbec ne tichý a bázlivý žáček. A abych se přiznal, tak právě ti tišší a slušnější žáci byli tu a tam terčem mých „vtípků“. Doba ovšem pokročila a na vysoké škole jsem se k mému velikému štěstí začal kamarádit…
10. 5. 2016
Praha
  PRAHA. Konference na téma „Aktuální trendy v péči o lidi s duševním nemocněním“, pořádanou ve dnech 12.-13. dubna Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, byla jednou z mnoha zajímavých akcí, kterých jsme se v poslední době zúčastnili.   V krásném prostředí Vily Grébovka vystoupilo mnoho předních českých odborníků v péči o duševní zdraví. Mezi přispěvovateli byl také MUDr. Petr Hejzlar, který přiblížil využití terénních komunitních týmů, Dr. Jiří Šupa, který představil…
8. 5. 2016
Praha
  PRAHA. Ve dnech 27.– 29.4. se členka organizačního týmu Petra Horáková zúčastnila Neuropsychiatrického fóra. Cílem tohoto setkání je vzájemná spolupráce neurologů, psychiatrů a také psychologů. V bohatém programu byl velmi zajímavý blok věnovaný psychosomatice, vedený PhDr. Ludmilou Trapkovou a MUDr. Vladislavem Chválou. Tento přístup se snaží kombinovat úroveň biologickou (kde se porucha pojímá jako nějaká chyba/porucha našeho těla), psychologickou (porucha jako signál upozorňující na…